Bước đầu, bệnh viện nhận định bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có...