Một chiếc thuyền của hộ gia đình bất ngờ bị lật trong lúc đang đánh cá trên sông Luộc khiến 2 người...