Một người đàn ông sống tại Anh đã phải chịu án phạt nặng nề do khủng bố khách hàng và phi hành đoàn...