Ập vào quán karaoke Ngọc Linh, cảnh sát phạt hiện hàng chục nam nữ đang bay lắc trong phòng hát.