Nữ huấn luyện viên Yoga chia sẻ đã có lúc cô hoàn toàn sợ hãi, thua cuộc và muốn từ bỏ nhưng ý chí sinh...