TP.HCM trong giai đoạn 2019 - 2021 có 16 phường ở 8 quận thuộc diện được xem xét sáp nhập, vì đều không đạt 50% chỉ...