"Khi tất cả các hành khách trên xe đang ngủ thiếp đi thì bất ngờ nghe tiếng rầm, mọi người đều bị hất văng về...