Sau 16 ngày thất lạc, thi thể của cụ ông 80 tuổi được chính con gái phát hiện ở dưới mương nước gần...