Ca ghép gan kéo dài từ 9 giờ sang đến 12 giờ đêm với nhiều diễn biến phức tạp để lá gan của người ông thích...