Bao giờ đường mới làm xong? Đó là câu hỏi và cũng là băn khoăn của người dân khi nhắc đến con đường từ Sê San 3...