Trên đường di chuyển tránh bão số 3 (bão Wipha), 14 trong số 20 tàu cá của Quảng Bình vào tránh trú tại đảo Hải Nam...