Mặc dù đang hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày nhân dịp 30-4 và 1-5 nhưng trên các mạng xã hội, người tiêu dùng...