Anh chàng Shipper bị bùng 13 suất cơm gà rồi đem tặng cho gia đình đang tìm người thân nhảy cầu với mong muốn cho đi...