5h ngày 3/8, nước từ thượng nguồn đổ về như dòng thác, cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa), làm...