Nguyễn Duy Mạnh kể nhà có 13 người chết trong trận bão kinh hoàng năm 2007, phải sống ở trại trẻ mồ côi...