Các tuyến đường sắt Nhật Bản rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi một con ốc sên lọt vào thiết bị gần đường ray và...