Nhà chức trách hôm 7/8 chặn ôtô chở Vừa A Thái, Neng Vavue Nordouda và Vừ A Sò tại TP Thái Nguyên, phát hiện hơn 100 bánh...