Triều Tiên có thể sở hữu tổng số khoảng từ 20 đến 60 quả bom hạt nhân, số tên lửa ước chừng khoảng 12.