Do yếu kém trong quản lý tại Công an tỉnh Sóc Trăng, đã dẫn đến việc đơn vị này mất trắng số lượng nhiên liệu...