Chỉ cần để sót một tin báo cháy thật thì hậu quả khôn lường, thế nhưng tổng đài 114 TP.HCM lại đang bị...