Lần theo định vị chiếc xe SH bị cướp qua nhiều quận, cảnh sát tìm đến "động" của băng cướp có nhiều hung khí.