40 quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 là những địa phương có số lượng lao động...