Sinh linh bé nhỏ đến với chị đầy bất ngờ, dù biết bản thân có thể nguy hiểm tính mạng nhưng chị Hồng vẫn...