Hương bị tòa tuyên 4 năm tù vì môi giới mại dâm nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng...