Do cùng họ tên, khuôn mặt lại có nhiều nét 'hao hao' giống, nữ sinh có tên K.L bất ngờ khi Facebook cá nhân nhận nhiều...