Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng, xăng RON 95 tăng 923 đồng sau điều chỉnh từ 15h chiều nay 1/10.