Cầu thủ bây giờ dễ trở thành siêu sao với giá trên 100 triệu bảng nhưng giá trị thực của nó chưa chắc đã bằng...