Thông tin được chia sẻ trên Instagram của TC Candler khiến ngay cả bản thân Dương Minh Ngọc cũng bất ngờ.