Những thanh kiếm không đơn thuần chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của quyền lực trong nhiều thế kỷ....