Làng biển Tiến Thủy (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hai ngày qua chìm trong bàng hoàng, đau đớn khi...