Rời mảnh đất Gia Lai đến đất khách quê người mang theo khát vọng thoát nghèo nhưng tai họa bỗng ập xuống. Người...