Giới khoa học vẫn 'vò đầu bứt tai' đi tìm lời giải về sự xuất hiện của những bí ẩn này.