Thanh tự nhận quen biết với cán bộ ở Công an TP.HCM nhằm lừa đảo nhận 1 tỉ đồng lo "chạy án" cho một người bị...