Tông vào taluy bên đường, 4 người trên ô tô thương vong