Tông vào đuôi container đang dừng dỗ, người đàn ông tử vong tại chỗ