Tông trực diện xe buýt, 2 người tử vong tại chỗ

12/0,411