Tổng thống Putin giải thích vì sao chưa thể hội đàm chính thức Mỹ