Tổng thống Nga Putin chỉ đạo chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục lũ lụt

20/0,358