Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

25/0,462