Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, không có bà Melania