Tổng thống Donal Trump: Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới