Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Hussein Obama sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-25/5.