Tổng Bí thư: Vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì đứng sang một bên cho người khác làm.

Sáng 10-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ, còn hạn chế. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt.

tong-bi-thu-van-con-tinh-trang-tren-nong-duoi-lanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý sự chuyển biến chưa toàn diện, chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc thành lập các đoàn kiểm tra, cho rằng đây là việc làm rất cần thiết. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo như tại tỉnh Trà Vinh, từ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã được cụ thể hóa thành hơn 80 biểu hiện và phổ biến để đảng viên nghiên cứu. “Chúng ta tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm và tập trung xử lý những sai phạm, vi phạm pháp luật nhà nước cùng với việc giáo dục, xây dựng tư tưởng phòng ngừa giữa xây và chống. Không chỉ nặng xây mà không chống, cũng không phải đi chống mà không xây. Đây là điểm nổi bật của năm 2017” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, sự chuyển biến chưa toàn diện, chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Có tình trạng dưới cơ sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hình thức, chưa có nhiều sáng kiến, đổi mới và đang dần đi vào lối mòn. Bên cạnh đó, vẫn chưa phát huy hết vai trò của nhân dân, của MTTQ, công tác tự kiểm tra còn yếu, phê bình và tự phê bình còn nể nang, kiểm soát quyền lực chưa tốt. Phần tư tưởng chính trị và nội hàm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang có phần nhẹ hơn so với phần khác…

Kịp thời ngăn chặn biểu hiện suy thoái

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cấp cần thực hiện tốt quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân. Cấp ủy các cơ quan, địa phương chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm sau kết luận kiểm tra, thanh tra; chú trọng giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là các cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.

Đang tải...
Vsmart Active 3 giảm giá sốc, 'đe nẹt' Xiaomi Redmi Note 8, Realme 5

Vsmart Active 3 giảm giá sốc, 'đe nẹt' Xiaomi Redmi Note 8, Realme 5

Khách hoảng loạn vì cả chục xe giường nằm bị ném đá trong đêm

Khách hoảng loạn vì cả chục xe giường nằm bị ném đá trong đêm

Honda Winner X giảm giá sốc, ‘đe nẹt’ Yamaha Exciter

Honda Winner X giảm giá sốc, ‘đe nẹt’ Yamaha Exciter

Ly hôn xong, chồng cũ gọi tôi ra quán cà phê đưa chiếc thẻ ngân hàng và nói như đang trăng trối

Ly hôn xong, chồng cũ gọi tôi ra quán cà phê đưa chiếc thẻ ngân hàng và nói như đang trăng trối

TIN MỚI