Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phụ nữ phải là người thắp lửa

“Phụ nữ phải là người thắp lửa cho mỗi nhà, không chỉ chăm lo mà còn cần biết thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lấn thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng 7/3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội sáng 7/3

Cùng dự đại hội có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân… cùng hơn một nghìn đại biểu đến từ mọi miền trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sự dựng nước và giữ nước của dân tộc, phữ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn. Phụ nữ Việt Nam chủ động tham gia các hoạt động và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời phụ nữ còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên, điểm tựa vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt, tỉ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Các nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư, Bộ trưởng, thứ trưởng, tỷ lệ nữ trong Quốc hội chiếm 25%… “Nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện đã tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của phụ nữ Việt Nam”, Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, một số hạn chế như phong trào phụ nữ chưa phát triển đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Tổng Bí thư đề nghị đại hội phân tích rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Xác định nhiệm vụ đặt ra cho phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tới đây rất nặng nề, Tổng Bí thư gợi mở 6 vấn đề đại hội thảo luận, quyết định:

Một là , Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và hội phụ nữ để có những biện pháp cụ thể, đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Hai là , Hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở.

Cần nghiên cứu phát động nhiều phong trào thiết thực hơn nữa nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, động viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua do hội phát động… Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ba là , nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong xây dựng gia đình, đặc biệt quan tâm, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức là người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phụ nữ phải là “người thắp lửa cho mỗi nhà”, không chỉ chăm lo gia đình mà còn cần biết thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. Các cấp hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân – gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ – trẻ em, bảo vệ môi trường…

Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, đức tính dịu hiền, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn, lên án những hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình.

Bốn là , tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới…

Năm là , tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Đa dạng hóa nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ.

Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động của Hội. Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Sáu là , Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Hội cần tổ chức thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đi sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên phát huy quyền làm chủ, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị – xã hội với đầy đủ trách nhiệm của người làm chủ.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ nhiệm vụ kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống, chủ động phát hiện và tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xã hội, ngăn ngừa những tiêu cực ngay chính trong gia đình mình, trong những người thân của mình. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đang tải...
Gia Lai huy động tổng lực cấp cứu cho người dân ngộ độc tại huyện Chư Pưh

Gia Lai huy động tổng lực cấp cứu cho người dân ngộ độc tại huyện Chư Pưh

Một học sinh ở Đắk Lắk tự tử

Một học sinh ở Đắk Lắk tự tử

Người mẫu nữ bị lộ ngực khi trình diễn ở Tuần lễ thời trang Việt Nam

Người mẫu nữ bị lộ ngực khi trình diễn ở Tuần lễ thời trang Việt Nam

Hiếp dâm chủ nhà xinh đẹp: Quên khóa cửa

Hiếp dâm chủ nhà xinh đẹp: Quên khóa cửa

TIN MỚI