Tồn đọng rác phế liệu, Tổng cục Hải quan xin 'nhận trách nhiệm'