Tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố không được đề nghị đặc xá