Tội ác tình dục ở showbiz Trung Quốc: Dơ bẩn và tận cùng tuyệt vọng