Tòa đau đầu vì 2 người đàn ông tranh chấp… 3 cái quần