To tiếng với bố, con gái uống thuốc diệt cỏ quyên sinh