Tố bạn trai lương 5.000 USD nhưng đi ăn vẫn chia tiền, cô gái gây tranh cãi